CZYM JEST TERAPIA PRP

Osocze bogatopłytkowe (ang. Platelet Rich Plasma, PRP)
jest koncentratem o szczególnie wysokim stężeniu płytek krwi (PLT)
w ograniczonej objętości osocza. PRP zawiera czynniki wzrostu
oraz bioaktywne białka regulujące różnicowanie komórek,
modulowanie ich rozwoju oraz stymulowanie aktywności.

Czynniki te są niezbędne do regeneracji, modyfikowania bądź wytwarzania nowych tkanek. W terapii osoczem bogatopłytkowym autologiczne PRP pochodzi z własnej, obwodowej krwi pacjenta.
W trakcie leczenia skoncentrowane PRP wstrzykuje się miejscowo
w celu poprawy warunków regeneracyjnych komórek i tkanek poprzez dostarczenie do leczonych obszarów dużej ilości czynników wzrostu.

W ostatnich latach badania naukowe i technologia wytyczyły nową perspektywę odnośnie płytek krwi. Badania sugerują, że płytki krwi zawierają dużą ilość czynników wzrostu i cytokin, które
mogą wpływać na stan zapalny, pooperacyjną utratę krwi,
infekcje, osteogenezę
oraz gojenie ran.

 

Płytki krwi uwalniają również wiele bioaktywnych białek odpowiedzialnych za przyciąganie makrofagów, mezenchymalnych komórek macierzystych i osteoblastów, które nie tylko wspierają usuwanie zwyrodniałej i martwiczej tkanki, ale również wspomagają regenerację i gojenie tkanek.

Do najważniejszych spośród płytkowych czynników wzrostu należą: czynnik wzrostu TGF-β (ang. Transforming Growth Factor β), płytkowopochodny czynnik wzrostu PDGF (ang. Platelet Derived Growth Factor), śródbłonkowo-naczyniowy czynnik wzrostu VEGF (ang. Vascular-Endothelial Growth Factor) oraz insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (ang. Insulin-Like Growth Factor).

Obecnie istnieje ponad 5200 wpisów wprowadzonych do NCBI dotyczących PRP w różnych dziedzinach takich jak ortopedia, medycyna sportowa, estetyka, stomatologia, otolaryngologia, neurochirurgia, okulistyka, urologia, leczenie ran, kosmetyka, kardiochirurgia i chirurgia szczękowo-twarzowa oraz weterynaria.

GLO PRP 1ml barrel -002

CZYM JEST GLO PRO?

GLO PRP jest innowacyjnym, opatentowanym systemem
do łatwego, bezpiecznego i efektywnego przygotowania wysokoskoncentrowanego PRP. System obejmuje wirówkę
o specjalnych parametrach pracy oraz produkty jednorazowego
użytku służące do pobierania i obróbki krwi oraz
do podawania uzyskanego osocza bogatopłytkowego.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Zabieg wykonuje lekarz posiadający specjalne przeszkolenie.
Trwa on około 20 minut i jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych. Rozpoczyna się od pobrania 9 ml krwi pacjenta. Następnie krew poddaje się dwukrotnemu odwirowaniu z odpowiednią prędkością, aby nie uszkodzić krwinek. Z tego samego powodu wirówka ma specjalną funkcję powolnego startu i hamowania.

Po pierwszym wirowaniu usuwa się oddzielone krwinki czerwone.
Po drugim odwirowaniu z górnej części probówki pobiera się
tzw. osocze ubogopłytkowe, które można również zastosować. Natomiast z dolnej części probówki pobiera się tzw. kożuszek leukocytarno-płytkowy zawierający krwinki białe i płytki krwi
oraz osocze bogatopłytkowe

krew sieciowana

DLACZEGO GLO PRP?

a) system uwzględnia osobniczą zmienność parametrów krwi,
czyli liczby płytek i erytrocytów, i umożliwia przygotowanie PRP
o ściśle określonym standaryzowanym stężeniu płytek krwi;
b) system pozwala również na łatwe i precyzyjne oddzielenie
kożuszka leukocytarno-płytkowego: obecność kożuszka
leukocytarno-płytkowego pozwala na zwiększenie stężenia płytek PLT w porównaniu do początkowego poziomu bez kożuszka x3 do x4~x8
c) brak potrzeby używania pipet manualnych, co eliminuje
ryzyko mieszania zawartości i skażenia;

Metoda podwójnego wirowania – parametry wirowania umożliwiają delikatne oddzielenie elementów morfotycznych krwi od siebie
i od osocza, co minimalizuje uszkodzenie komórek krwi.

a) pierwsze wirowanie służy do oddzielenia krwinek czerwonych (oddziela PLT i WBC od RBC), które dzięki konstrukcji systemu
można łatwo usunąć z przygotowywanego preparatu, co przyczynia się do zmaksymalizowania komfortu terapii zarówno
dla pacjenta jak i lekarza;

wykres-1

b) drugie wirowanie pozwala oddzielić osocze ubogopłytkowe (PPP) od wysoko stężonego osocza bogatopłytkowego (PRP),
przy czym pozostałe osocze ubogopłytkowe (ang. Platelet Poor Plasma, PPP) może zostać wykorzystane do innych terapii.

wykres-2

PARAMETRY OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO PRP

Objętość Wskaźnik koncentracji płytek
1ml 8 x
2ml 5 x
3ml 4.5 x
4ml 3 x
ZAWARTOŚĆ CZYNNIKÓW WZROSTU W 1 ml GLO PRP
Wskaźnik koncentracji płytek krwi 8 x
PDGF (ng/ml) 50.27
TGF-β1 (ng/ml) 212.72
VEGF (ng/ml) 2.59

CO TO JEST KOŻUSZEK LEUKOCYTARNO-PŁYTKOWY?

Stanowi frakcję, która po pierwszym wirowaniu znajduje się pomiędzy krwinkami czerwonymi i osoczem. Frakcja ta zawiera dużą ilość płytek krwi i leukocytów. 

Leukocyty wykazują właściwości przeciwbakteryjne
i autoimmunologiczne. Ponadto regulują proces proliferacji
oraz różnicowanie komórek w procesie gojenia się ran.
Ich obecność jest zatem korzystna w terapii PRP.

CZY TERAPIA GLO PRP JEST BEZPIECZNA?

Leczenie za pomocą GLO PRP jest bezpieczne i charakteryzuje się minimalnym ryzykiem działań niepożądanych i powikłań, ponieważ PRP otrzymuje się z własnej krwi, co eliminuje przenoszenie chorób.

Jako że stosowane substancje są autologiczne, jest to szczególnie biozgodna forma terapii. W związku z tym leczenie GLO PRP
jest odpowiednie zwłaszcza dla osób z alergiami lub dla tych,
którzy nie chcą stosować substancji syntetycznych.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA PRP

Bezwzględne

 • Zespół zaburzeń czynności płytek krwi
  (ang. platelet dysfunction syndrome)
 • Krytyczna trombocytopenia
 • Brak stabilności hemodynamicznej
 • Miejscowa infekcja w miejscu zabiegu
 • Niechęć pacjenta do akceptowania ryzyka
 • Posocznica

 

Względne

 • Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
  w ciągu 48 godzin od zabiegu
 • Układowe stosowanie kortykosteroidów w ciągu 2 tygodni
 • Wstrzyknięcie kortykosteroidów w miejscu leczenia
  w ciągu 1 miesiąca
 • Przebyta ostatnio gorączka lub choroba
 • Nowotwór – w szczególności hematologiczny lub kości
 • Liczba płytek krwi poniżej 105/ul
 • Palenie tytoniu
 • HGB poniżej 10 g/dl