Jednorazowe zestawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego

Glo ready to go

Wygodny do zastosowania – zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
– wszystko w jednym (Zestawy do osocza w ortopedii, chirurgii,
stomatologii-PRF, okulistyki i weterynarii).

Glo ready to go beauty

Wygodny do zastosowania – zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
– wszystko w jednym (Zestaw do estetyki).

Glo hair growth kit

Wygodny do zastosowania – zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
– wszystko w jednym (Zestaw do włosów).