OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP W CHIRURGII

zadbaj o zdrowie i przyśpiesz proces gojenia się ran za pomocą PRP

Płytki krwi uczestniczą w gojeniu. Posiadają one w swoich ziarnistościach czynniki wzrostu, które uwalniając się w uszkodzonych tkankach wpływają na proces gojenia się ran tkanek miękkich i kości. Czynniki te stosuje się w leczeniu trudno gojących się ran i złamań.

Czynniki wzrostu są niezbędne w procesie gojenia, ponieważ
odpowiadają za szybką i właściwą odbudowę tkanek w fazie
ziarninowania oraz za angiogenezę. Są silnymi substancjami, które wywołują chemotaksję i proliferację oraz wytwarzanie białkowych elementów macierzy przez fibroblasty i osteoblasty. Ponadto
odpowiadają za angiogenezę i wywierają silne działanie chemotaktyczne w stosunku do komórek śródbłonka,
fibroblastów, osteoblastów i makrofagów.

chirurgia

WSKAZANIA DO STOSOWANIA PRP

  • leczenie przewlekłych ran (m.in. stopy cukrzycowej)
  • leczenie odleżyn, owrzodzeń oraz oparzeń
  • chirurgia rekonstrukcyjna twarzy
  • przyspieszenie gojenia ran